Data publikacji w serwisie:

Kolejna edycja Letniej Szkoły Wyszehradzkiej

W dniach 5-15 lipca br. odbędzie się, w Centrum Pałacowo-Parkowym Willa Decjusza w Krakowie,19 edycja Letniej Szkoły Wyszehradzkiej.

Letnia Szkoła Wyszehradzka (LSW) to projekt, który od 18 lat kształtuje i edukuje pokolenia młodych obywateli Grupy Wyszehradzkiej i krajów ościennych. Przez lata obserwowaliśmy zmianę priorytetów, polityk, trendów, ale przede wszystkim profilu kandydatów i uczestników. W tym roku, pomimo trudności spowodowanych pandemią Covid-19, LSW powraca, koncentrując się na dwóch obszarach: biznes, innowacje i dziedzictwo kulturowe, które wydają się odległe, ale połączone razem dają możliwość stworzenia innowacyjnego i odpowiedzialnego podejścia do obecnego krajobrazu. Laboratoria prowadzone przez wykwalifikowanych ekspertów, których celem będzie wymiana poglądów, zdobywanie wiedzy i konsultowanie własnych pomysłów uczestników, przyczynią się do rozwoju nowej optyki, a także ukształtowania aspirujących liderów V4 i Centralnej i Region Europy Wschodniej.

W 19 edycji LSW weźmie udział 30 osób z krajów V4, Partnerstwa Wschodniego i Europy Środkowej, pierwszeństwo mają założyciele start-upów, inicjatorzy konkurencyjnego biznesu oraz osoby powiązane z dziedzictwem kulturowym, zajmujące się dziedzictwem materialnym i niematerialnym, jako głównym materiałem ich działalności zawodowej. Celem VSS jest zebranie ich razem w poszukiwaniu wzajemnych bodźców i korzyści dla obu sektorów oraz wymiana poglądów. W ciągu 10 dni wykładów, warsztatów, szkoleń i wizyt studyjnych uczestnicy będą pracować (w grupach i indywidualnie) nad swoimi krótkimi prezentacjami, które odbędą się ostatniego dnia, w nowym zamkniętym formacie "Visegrad Ted-ex Talks". Nowa, zmieniona formuła Szkoły będzie prowadzona zgodnie ze wszystkimi przepisami sanitarnymi i zarządzeniami rządowymi.

Rekrutacja trwa do 19 kwietnia!

Jak aplikować:  https://forms.gle/zYVujG65yWAyZ68BA <https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FzYVujG65yWAyZ68BA&data=04%7C01%7Cjoanna.barszcz%40amu.edu.pl%7C2699393965894e723e8508d8fd84aed7%7C73689ee1b42f4e25a5f666d1f29bc092%7C0%7C0%7C637538094885272281%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=qHQW%2Ba4HGAku0WT0zbW4yGj705F2OsI1R01duzoQUNo%3D&reserved=0>

Projekt jest kierowany zarówno do studentów, doktorantów, młodych przedsiębiorców, twórców start-upów oraz osób zainteresowanych tematami dziedzictwa kulturowego oraz biznesem i innowacjami. Osoby aplikujące powinny mieć ukończony 18 rok życia, natomiast nie mamy górnej granicy wiekowej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Willa Decjusza - home (villa.org.pl)

Pytania można również wysłać na maila summerschool@villa.org.pl