Data publikacji w serwisie:

Informacja od Uniwersytetu Otwartego

Szanowni Państwo,

zwracam się do wykładowców, doktorantów, a także pracowników administracji z prośbą o przysyłanie zgłoszeń wykładów, ćwiczeń, warsztatów i laboratoriów do Uniwersytetu Otwartego UAM. W przygotowanych przez Państwa zajęciach będą mogli uczestniczyć wszyscy chętni od 16 roku życia, tym samym kursy te można potraktować m.in. jako jedną z form promowania naszego wydziału wśród społeczności miasta i okolic Poznania. Termin przyjmowania propozycji upływa wraz z końcem stycznia.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem: https://uo.amu.edu.pl/strony/wykladowcy oraz na naszej stronie internetowej: www.uo.amu.edu.pl

Zgłoszenia można wysyłać bezpośrednio do biura Uniwersytetu Otwartego: uo@amu.edu.pl, bądź do pełnomocnika Dziekana Wydziału Historii d/s Uniwersytetu Otwartego: a.czubaj@amu.edu.pl

Wynagrodzenie dla wykładowców kształtuje się następująco:

Dla wykładowców z tytułem magistra: 70 zł. brutto za 45 minut; z tytułem doktora: 90 złotych brutto za 45 minut; samodzielni pracownicy naukowi: 110 złotych brutto za 45 minut.

Z wyrazami szacunku,

Anna Idzikowska-Czubaj

Pełnomocnik Dziekana WH UAM d/s Uniwersytetu Otwartego