Data publikacji w serwisie:

III Nagroda "Studiów Źródłoznawczych" dla prof. Michała Zwierzykowskiego

W dniu 9 grudnia 2022 r.

Jury Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Profesora S.K. Kuczyńskiego,

ufundowanej przez Dyrektora Instytutu Historii PAN,

przyznało w kategorii „Edycje źródłowe i pomoce naukowe”

III Nagrodę

zespołowi w składzie

prof. dr hab. Michał Zwierzykowski i prof. UWr. dr hab. Robert Kołodziej

za książkę

Akta sejmikowe województwa bełskiego 1696-1772 (1792), Kraków 2021.

Prof. Zwierzykowski został nagrodzony już po raz drugi,

w 2016 r. uzyskał indywidualnie I Nagrodę w tym Konkursie.