Data publikacji w serwisie:

III edycja Konkursu o Nagrodę Centrum Pieniądza NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu historii społeczno-gospodarczej

Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira Skrzypka zaprasza do wzięcia udziału
w III edycji „Konkursu o Nagrodę Centrum Pieniądza NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu historii społeczno-gospodarczej”.

Cel Konkursu

Celem konkursu jest zachęcenie absolwentów kierunków humanistycznych i ekonomicznych do popularyzowania tematyki z zakresu historii gospodarczej oraz zachęcenie do pogłębionego zainteresowania tą dziedziną wiedzy.

Uczestnicy

Konkurs skierowany jest do absolwentów polskich uczelni, którzy obronili pracę magisterką między 1.01.2022 r. a 30.09.2023 r., a tematyka ich prac dotyczy obserwacji i analiz życia gospodarczo-społecznego w ujęciu historycznym.

Kapituła Konkursu i nagrody

Oceny prac dokona Kapituła Konkursu, której przewodniczy prof. dr hab. Wojciech Roszkowski. Nagrody przewidziane dla najlepszych prac magisterskich:

  1. Nagroda Główna: 15 000 zł.
  2. Dwie nagrody (druga i trzecia) o łącznej wartości: 10 000 zł.
  3. Wyróżnienia (maksymalnie dwa) o łącznej wartości: 5 000 zł.

Zgłoszenia

Prace konkursowe (wraz z załącznikami wskazanymi w Regulaminie) należy przesyłać

do 31 października 2023 r. w dwóch wersjach:

  • papierowej – drogą pocztową, na adres:
    Departament Edukacji i Wydawnictw, Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem III edycja Konkursu o Nagrodę Centrum Pieniądza NBP oraz

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w IV kwartale 2023 r.