Data publikacji w serwisie:

Idea odbudowy Pomnika Powstańców Wielkopolskich

Rada Naukowa Dyscypliny Historia popiera ideę odbudowy Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu

Rada Naukowa Dyscypliny Historia na UAM na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2022 r. na wniosek prof. Danuty Konieczki-Śliwińskiej, kierownika Centrum "Instytut Wielkopolski", jednogłośnie wyraziła swoje poparcie dla idei odbudowy Pomnika Powstańców Wielkopolskich na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu. Pomnik ten, określany także jako "Poznańska Pieta", został wzniesiony w 1923 r. dla upamiętnienia poległych powstańców wielkopolskich w latach 1918-1919. W trakcie II wojny światowej uległ zniszczeniu. Nowy pomnik, w stylu modernistycznym odsłonięto w 1968 r., ale niestety, nie przypomina on projektu z okresu międzywojennego. Z inicjatywy Fundacji Kochania Poznania podjęto działania zmierzające do restytucji pomnika w jego pierwotnym kształcie.