Data publikacji w serwisie:

IAS - Studenckie Staże Badawcze

Celem konkursu „IAS -Studenckie Staże Badawcze” jest włączenie do nowatorskich badań naukowych o charakterze międzynarodowym - prowadzonych przez doświadczonych naukowców - studentów IV lub V roku studiów. Konkurs obejmuje sfinansowanie udziału studentów w 20 „uniwersyteckich projektach badawczych”, a w każdym student może być zaangażowany przez 1 lub 2 semestry.

Konkurs jest organizowany przez Centrum Studiów Zaawansowanych w Naukach Społecznych i Humanistycznych IAS (w ramach Zadania 12) i skierowany wyłącznie  do nauczycieli akademickich co najmniej ze stopniem doktora, przypisanych w co najmniej 50% do dyscyplin (w ramach ewaluacji osiągnięć naukowych UAM) z obszaru nauk społecznych i humanistycznych na dzień 31 grudnia 2021 r.”

Więcej informacji:

https://idub.amu.edu.pl/IDUB/Konkursy2Pub

Termin – 19 lutego