Data publikacji w serwisie:

Gospodarka i ekonomia w dziejach z certyfikatem "Studia z Przyszłością"

Certyfikaty „Studia z Przyszłością” 2021 wręczone!

25 czerwca 2021 roku w zabytkowych murach dawnego Pałacu Prymasowskiego w Warszawie odbył się Koncert Finałowy VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością”. Menedżerowie najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków studiów prowadzonych przez polskie uczelnie odebrali Certyfikaty Akredytacyjne, przyznane za kształcenie zgodne z potrzebami rynku pracy oraz wysokimi standardami jakościowymi. W Koncercie Finałowym uczestniczyli Rektorzy, Dziekani, Dyrektorzy Instytutów, Katedr i Zakładów, reprezentujący szkoły wyższe z całej Polski. Listy gratulacyjne do Laureatów skierowali m.in. Krystyna Szumilas, Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Nauk i Młodzieży Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w latach 2011-2013 Minister Edukacji Narodowej, prof. Kazimierz Wiatr, Przewodniczący Komisji Nauki Senatu RP, dr inż. Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk.

Koncert w Pałacu Prymasowskim miał na celu uroczyste podsumowanie VI edycji Konkursu „Studia z Przyszłością”, zaprezentowanie wyróżnionych kierunków studiów oraz złożenie gratulacji wszystkim Laureatom. W Konkursie „Studia z Przyszłością”, współorganizowanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC, identyfikowane i wyróżniane są wybrane programy i kierunki studiów prowadzone w polskich uczelniach, które cechują się innowacyjnością, dostosowaniem do potrzeb rynku pracy oraz nowoczesnością przyjętych rozwiązań dydaktycznych. Ich oceny dokonuje Kapituła z udziałem wybitnych naukowców, w tym m.in. prof. Piotra Grudowskiego z Politechniki Gdańskiej, prof. Agnieszki Dziedziczak-Foltyn z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Ewy Kuli z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. Dariusza Rotta z Uniwersytetu Śląskiego, dra Aleksandra Kobylarka z Uniwersytetu Wrocławskiego i prof. Zbigniewa Widery z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wśród nagrodzonych i prezentowanych na Gali były studia prowadzone przez tak znakomite uczelnie, jak m.in. Uniwersytet Warszawski, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i wiele innych. Uroczystość w dniu 25 czerwca była okazją do ogłoszenia wyników Konkursu, ale także do spotkania w gronie środowiska akademickiego, dyskusji o problemach współczesnej edukacji i szkolnictwa wyższego oraz wymiany dobrych praktyk odnoszących się do jakości kształcenia, nauki i kultury akademickiej.

W tym roku gratulacje Laureatom Konkursu (osobiście lub poprzez przesłanie okolicznościowych laudacji) złożyli także m.in. Dziekan Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk prof. Katarzyna Turnau, Przewodniczący Komisji Nauk Pedagogicznych PAN prof. Janusz Morbitzer, Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej prof. Kazimierz Wiatr, Przewodnicząca Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych i Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marcin Gruchała.

W trakcie Koncertu Finałowego wręczenia Certyfikatów Akredytacyjnych „Studia z Przyszłością” dokonali: Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Grażyna Kaczmarczyk, Sekretarz Konkursu i Dyrektor Zarządzający Agencji PRC Przemysław Ruta oraz członkowie Komisji Akredytacyjnej Programu: prof. Michał Kaczmarczyk, rektor Wyższej Szkoły Humanitas, prof. Dariusz Rott z Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. Agnieszka Dziedziczak-Foltyn z Uniwersytetu Łódzkiego.