Data publikacji w serwisie:

Godziny dziekańskie w dn. 31 X 2023 r.

Szanowni Państwo,
Dziekan Wydziału Historii UAM w dniu 31 października 2023 r. ustala godziny dziekańskie od godz. 14.15.