Data publikacji w serwisie:

Godziny dziekańskie 29 XI 2022

Szanowni Państwo,
w związku z pogrzebem prof. dr. hab. Andrzeja Marka Wyrwy, który odbędzie się we wtorek 29 listopada 2022 r. o godz. 11.00, ogłaszamy na Wydziale Historii godziny dziekańskie - wolne od zajęć dydaktycznych - od rana do godz. 14.00.
Z poważaniem,
prof. dr hab. Józef Dobosz
prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza