Data publikacji w serwisie:

Finał Olimpiady Historycznej Juniorów

W dniach 23-24 kwietnia 2022 r. na Wydziale Historii UAM odbyły się eliminacje centralne Olimpiady Historycznej Juniorów. Wzięło w nich udział 61 uczniów szkół podstawowych z całego kraju spośród ponad 1000 uczestników na etapie eliminacji szkolnych. Wydział Historii UAM był współorganizatorem finału Olimpiady, udostępnił m.in. pomieszczenia Collegium Historicum, szatnię, bufet, a pracownicy naukowi Wydziału byli egzaminatorami w części ustnej. Uczestnicy najpierw rozwiązywali test pisemny w Auli im. Prof. Gerarda Labudy, a potem odpowiadali na pytania w 5 komisjach dotyczących poszczególnych epok historycznych. W wolnym czasie odwiedzili Bibliotekę Collegium Historicum i Muzeum Poznańskiego Czerwca 1956. Patronat honorowy nad Olimpiadą sprawował Senat RP. Wszystkim uczestnikom, laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok w gościnne progi Wydziału Historii UAM!