Data publikacji w serwisie:

Dr Grzegorz Glabisz laureatem stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w Programie Start na rok 2022

Z wielką radością informujemy, że dr Grzegorz Glabisz, pracownik Wydziału Historii UAM, zatrudniony w Zakładzie Historii Nowożytnej do XVIII w. na etacie w projekcie grantowym Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, został laureatem stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w Programie Start na rok 2022 r. (100 stypendystów wyłoniono z grona 794 kandydatów).

Oprócz opublikowanych w ostatnich latach artykułów w punktowanych czasopismach naukowych oraz rozdziałów w monografiach, największym osiągnięciem dr. Glabisza jest wydana niedawno monografia sejmików województw Wielkopolski z okresu panowania Stanisława Augusta (pierwsze tak kompleksowe opracowanie dziejów sejmikowych z tego okresu w polskiej historiografii) – praca była wyróżniona w konkursie Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym, a jej druk sfinansowano ze środków grantu Fundacji Lanckorońskich. Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej, obronionej pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała Zwierzykowskiego, przygotowanej w ramach kierowanego przez niego grantu edytorskiego NPRH (którego dr Glabisz był jednym z wykonawców).