Data publikacji w serwisie:

Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 z tytułem Złotej Gwiazdy Unii Europejskiej w województwie wielkopolskim

Miło nam zakomunikować, że w plebiscycie „Gazety Wyborczej” na najlepsze i najbardziej potrzebne przedsięwzięcia realizowane przy wsparciu Unii Europejskiej tytuł Złotej Gwiazdy UE w województwie wielkopolskim otrzymał projekt Cyfrowa Szkoła Wielkoplsk@2020, którego promotorem był prof. Waldemar Łazuga. Projekt jest realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ale jego idea zrodziła się na Wydziale Historii i w Uniwersyteckim Centrum Edukacji Szkolnej UAM. Panu Profesorowi oraz wszystkim pracownikom naszego Wydziału zaangażowanym w działania tego projektu serdecznie gratulujemy.