Data publikacji w serwisie:

Ankiety oceniające zajęcia

UWAGA STUDENCI WYDZIAŁU HISTORII

w systemie USOS od 24.01.2022) do 14 lutego 2022 są dla Państwa dostępne anonimowe ankiety oceniające zajęcia w semestrze zimowym 2021/22. Ich wypełnienie (osobno do każdych zajęć) ma dla władz dziekańskich Wydziału ogromne znaczenie. Państwa opinie mogą się przyczynić do podniesienia jakości kształcenia na kierunku, na którym Państwo studiujecie.

Serdecznie dziękujemy za poświęcenie chwili na wypełnienie ankiet.

Z wyrazami szacunku

prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza, Prodziekan Wydziału Historii ds. studenckich i kształcenia