Data publikacji w serwisie:

Ankiety oceniające efekty uczenia się

DRODZY STUDENCI OSTATNICH LAT STUDIÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH!!!

W systemie USOS zostały dzisiaj uruchomione ankiety oceniające osiągnięcie przez Państwa efektów uczenia się w wyniku odbytych studiów. BARDZO PROSZĘ o ich wypełnienie. Termin - do końca października 2023 r.

prof. Katarzyna Balbuza, prodziekan ds. studenckich i kształcenia WH UAM