Data publikacji w serwisie:

Ankieta badająca zapotrzebowanie w zakresie cyfrowej transformacji edukacji i nauki

Szanowni Państwo,

na prośbę Pani Prorektor ds. studenckich i kształcenia, prof. Joanny Wójcik udostępniamy ankietę Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Instytutu Badań Edukacyjnych rozwijających serwis edukacji i nauki edukacja.gov.pl. Obecnie toczą się prace m.in. nad narzędziami cyfrowymi, które usprawnią naukę i pracę na uczelniach.

Dotychczas w Instytucie Badań Edukacyjnych przeprowadzono badania jakościowe na studentach oraz nauczycielach akademickich celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie cyfrowej transformacji edukacji i nauki. Wyniki tych badań umożliwiły wskazanie obszarów, które wymagają usprawnień, oraz zaproponowanie stosownych udoskonaleń.

Aktualnie Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi badania ilościowe, które pozwolą określić skalę problemów zidentyfikowanych w trakcie badań jakościowych. Wyniki ankiet umożliwią ocenę stanu faktycznego oraz zaprojektowanie rozwiązań spełniających potrzeby różnych interesariuszy, również studentów i pracowników uczelni.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o wypełnienie poniższej, krótkiej ankiety do 15 marca 2023 roku. Po tym terminie ankieta zostanie zdezaktywowana.

Link do ankiety: https://aplikacje.edukacja.gov.pl/generator-formularzy-podglad/?formVersionId=0cccf0bf-8fba-4ecf-8621-d40686db2aa6&formId=acdc76fa-0664-4ddf-80c5-950931d52cb0

Z wyrazami szacunku

prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza, prodziekan Wydziału Historii UAM ds. studenckich i kształcenia