Data publikacji w serwisie:

AMU-PIE 2022/2023

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Inicjatywy Uniwersytetu Europejskiego, rozpoczynamy przygotowywania oferty dydaktycznej w roku akademickim 2022-2023.

Zapraszamy do dalszej współpracy wszystkich wykładowców, którzy prowadzili zajęcia w minionych latach w ramach programu AMU-PIE. Ufamy, że zebrane przez Państwa doświadczenie okaże się cenne w konstruowaniu zajęć dla studentów międzynarodowych.

Chcielibyśmy zaprosić do współpracy również tych z Państwa, którzy do tej pory nie prowadzili zajęć w języku obcym. JM Rektor, prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, wydała nowe zarządzenie, w którym ustaliła przelicznik za zajęcia prowadzone w językach obcych, stosując współczynnik 1,5 (paragraf 5, punkt 2) dla wszystkich Wydziałów, co było proponowane przez Państwa we wcześniejszej korespondencji.

Link do nowego Zarządzenia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr39/2020/2021 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Ośrodka Edukacji Międzynarodowej (AMU-PIE) – w załączeniu.

https://bip.amu.edu.pl/dokumenty/zarzadzenia-rektora/r.-ak.-20202021

Przy zgłaszaniu ofert proszę zwrócić szczególną uwagę na kwestię zgody władz dziekańskich w przypadku deklaracji prowadzenia zajęć w ramach nadgodzin. Jako nadgodziny rozliczane będą tylko te zajęcia, które zostaną zatwierdzone przez Państwa Dziekanów i włączone do oferty dydaktycznej. Zajęcia przeprowadzone poza pensum i wykazane po ich przeprowadzeniu w sprawozdaniu dydaktycznym, bez wcześniejszej akceptacji Państwa Dziekanów, nie będą brane pod uwagę jako ewentualne nadgodziny płatne przez AMU-PIE. Kody USOS dla danego przedmiotu nadawane są przez Koordynatora ds. USOS na Państwa Wydziale. Również punkty ECTS nadawane są w ramach Wydziału, dlatego przed dokonaniem zgłoszenia przedmiotu prosimy o kontakt z odpowiednimi osobami.

Zgłoszenia nowych zajęć w wymiarze semestralnym oraz potwierdzenia kontynuacji zajęć prowadzonych wcześniej, wprowadzonych już do systemu USOS oraz uzgodnionych z właściwymi Władzami Dziekańskimi przyjmowane będą w NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE do 18 lutego 2022.

Jeśli zajdzie potrzeba indywidualnego przedłużenia terminu w uzasadnionych przypadkach, uprzejmie proszę o informację na adres mailowy p. Karoliny Choczaj oraz p. Dominiki Dąbrowskiej (epicur@amu.edu.pl).

Zgłaszanie zajęć odbywać się będzie na nowej platformie Sign in to AMU-PIE Logowanie do systemu odbywa się za pośrednictwem SSO (login oraz hasło takie samo jak do poczty Uniwersyteckiej).

Instrukcja zgłaszania zajęć oraz akceptacji przedmiotów przez Władze Dziekańskie/ wyznaczonych Koordynatorów w załączeniu.

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2021/2022 przeniesiona została na platformę Courses - AMU-PIE Platform, co może ułatwić konieczną aktualizację lub modyfikację zajęć prowadzonych dotychczas.

Zapraszam serdecznie do współpracy,

prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
ZR-39-2020-2021.pdf 11.01.2022 Jakub Wojtczak
PDF
Pobierz PDF ZR-39-2020-2021.pdf(359.9 KB)
Amu-Pie-instrukcja-akceptowania-przedmiotow-Wladze-Dziekanskie.pdf 11.01.2022 Jakub Wojtczak
PDF
Pobierz PDF Amu-Pie-instrukcja-akceptowania-przedmiotow-Wladze-Dziekanskie.pdf(216.4 KB)
Amu-Pie-instrukcja-zglaszania-przedmiotow.pdf 11.01.2022 Jakub Wojtczak
PDF
Pobierz PDF Amu-Pie-instrukcja-zglaszania-przedmiotow.pdf(383.7 KB)