Data publikacji w serwisie:

Akta sejmikowe województwa bełskiego. Lata 1572-1655

W ostatnich dniach ukazała się nowa edycja źródłowa przygotowana przez

prof. dr. hab. Michała Zwierzykowskiego i prof. UWr dr. hab. Roberta Kołodzieja

Akta sejmikowe województwa bełskiego. Lata 1572-1655, wyd. M. Zwierzykowski, R. Kołodziej, Kraków 2020, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, ss. XXXIII, 813.

Jest to pierwszy z trzech zaplanowanych tomów; kolejne obejmą lata: 1656-1695 (ten tom powstaje dodatkowo we współpracy z prof. IH PAN dr. hab. Andrzejem Kamieńskim) oraz 1696-1772 (1792). Jest to pierwsza, kompleksowa i uwzględniająca najnowsze wymogi stawiane edycjom akt sejmikowych publikacja niezwykle obszernego materiału źródłowego nie tylko do dziejów województwa bełskiego, ale całej dawnej Rzeczypospolitej. Wydawcy podjęli dzieło wstępnie rozpoczęte jeszcze przed II wojną światową przez wybitnych lwowskich historyków i wydawców źródeł – Antoniego Prochaskę i Wojciecha Hejnosza (ich starania nie zakończyły się wówczas sukcesem), obecna edycja jest jednak pod każdym względem nowa, została oparta na pełnej kwerendzie w archiwach polskich i zagranicznych, na nowych odczytach i w nowym opracowaniu. Do tomu dołączone są: wstęp w wersji polskiej i ukraińskiej oraz obszerne indeksy osobowy i geograficzny (z uwzględnieniem haseł zawierających deskryptory geograficzne).