Data publikacji w serwisie:

ADVANCEDBestStudentGRANT

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

Prorektor ds. studenckich i kształcenia UAM prof. dr hab. Joanna Wójcik, zaprasza do aplikowania w I edycji konkursu ADVANCEDBestStudentGRANT.

Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci UAM II roku studiów licencjackich oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2020/2021 uzyskali średnią ocen na poziomie minimum 4.2.

Członkami zespołu badawczego mogą być osoby II i III roku studiów licencjackich i jednolitych studiów magisterskich, posiadające status studenta w czasie realizacji zaplanowanego w projekcie zadania.

Konkurs organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB) – 033. Konkurs ADVANCEDBestStudentGRANT  na realizację zadania 39: Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych na studiach I stopnia BESTStudentGRANT

Do zdobycia:

* Granty na realizację studenckich projektów badawczych – do 5.000 zł na projekty indywidualne oraz do 10.000 zł na projekty zespołowe;

* Możliwość sfinansowania udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach, seminariach i warsztatach, zakupu literatury, oprogramowania i gratyfikacji dla osób badanych;

* Honorarium dla grantobiorców.

Harmonogram konkursu:

Termin ogłoszenia naboru wniosków: 13 października 2021 r.

Termin składania wniosków: 12 listopada 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć:

na stronie internetowej Projektu ID-UB https://uczelniabadawcza.amu.edu.pl/aktualne-konkursy

lub https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie/advancedbeststudentgrant

Wnioski aplikacyjne należy składać online w systemie https://idub.amu.edu.pl

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod adresem beststudent@amu.edu.pl

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Regulamin ADVANCEDBestStudentGRANT(1).pdf 14.10.2021 Jakub Wojtczak
PDF
Pobierz PDF Regulamin ADVANCEDBestStudentGRANT(1).pdf(118.2 KB)