Data publikacji w serwisie:

17 VI 2022 - DZIEŃ DZIEKAŃSKI NA WYDZIALE HISTORII UAM

Uprzejmie informujemy, że dzień 17 czerwca 2022 r. zostaje ustanowiony dniem dziekańskim, wolnym od zajęć dydaktycznych.
Z wyrazami szacunku,
prof. dr hab. Józef Dobosz, dziekan
prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza, prodziekan ds. studenckich i kształcenia