Data publikacji w serwisie:

13. Badanie Jakości Kształcenia

Szanowni Państwo, Pracownicy, Doktoranci i Studenci Wydziału Historii,

w imieniu Pani Rektor zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o wypełnienie ankiety w ramach 13. edycji badania jakości kształcenia. Badanie to trwać będzie do 17 lipca 2022 r. Celem corocznej ankietyzacji jest systematyczna diagnoza mocnych i słabych stron prowadzonej przez nas dydaktyki i podejmowanie na tej podstawie działań na rzecz jej doskonalenia.

Anonimowa ankieta jest dostępna, również w wersji anglojęzycznej, po zalogowaniu się do systemu usosweb.amu.edu.pl lub ankieter.amu.edu.pl.

Z wyrazami szacunku,

Katarzyna Balbuza

prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Historii UAM