MOST, ERASMUS, EPICUR

MOST

Program Mobilności Studentów i Doktorantów, który od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem,umożliwia studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich uniwersytetów. Studenci mogą realizować program studiów oraz rozwijać swoje zainteresowania naukowe na uczelni innej niż macierzysta.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można odnaleźć na stronie internetowej http://most.amu.edu.pl/

oraz na profilu Facebook www.facebook.com/programmost2000

Na Wydziale Historii UAM koordynatorką ds. programu MOST jest dr Anna Chudzińska, e-mail: chudzinska@amu.edu.pl


Erasmus

Lifelong Learning Programme – Erasmus: Program wymiany zagranicznej studentów jest projektem Unii Europejskiej skierowanym do studentów, którzy chcieliby podjąć studia w jednej z uczelni uczestniczących w projekcie. Studenci Wydziału Historii mają możliwość uczestnictwa w projekcie Erasmus, co w praktyce oznacza, iż przez wybrany semestr lub przez cały rok akademicki mogą studiować w jednej z wybranych uczelni europejskich. Odbyte tam zajęcia i zdobyte za uczestnictwo w nich punkty są podstawą do zaliczenia danego semestru lub roku akademickiego na WH.

Na Wydziale Historii UAM koordynatorką ds. programu Erasmus jest:

prof. UAM dr hab. Anna Tatarkiewicz

kontakt: ostia@amu.edu.pl

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji i rozliczeń wyjazdów można znaleźć na stronie Biura Obsługi Studentów Collegium Historicum:

http://bosch.amu.edu.pl/# (w zakładce: ERASMUS+)

Zob. też. https://erasmus.amu.edu.pl/


EPICUR

Od czerwca 2019 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu należy do europejskiego konsorcjum uniwersytetów EPICUR ‐ European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions, który ma status uniwersytetu europejskiego w konkursie ogłoszonym przez Komisję Europejską. W skład konsorcjum wchodzą także Uniwersytet Strasburski (Francja) - lider projektu, Uniwersytet w Amsterdamie (Holandia), Uniwersytet Albrechta‐Ludwika we Fryburgu (Niemcy), Instytut Technologii w Karlsruhe (Niemcy), Uniwersytet Górnej Alzacji (Francja), Uniwersytet Przyrodniczy w Wiedniu (Austria), Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach (Grecja).
Więcej informacji zob.: https://epicur.amu.edu.pl/