Komunikat w sprawie oświadczenia nr 3

Szanowni Państwo!

Pracownicy naukowi UAM oraz doktoranci szkół doktorskich UAM!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami uprzejmie prosimy o wygenerowanie z Bazy Wiedzy UAM Oświadczenia nr 3, upoważniającego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza do wykazania Państwa osiągnięć naukowych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021.

Aby ułatwić Państwu wygenerowanie Oświadczenia nr 3 przygotowaliśmy odpowiednie instrukcje:

Oświadczenie nr 3 powinni Państwo złożyć w terminie do 3 listopada 2021 roku:

  • w wersji drukowanej: podpisany dokument należy dostarczyć do odpowiedniego Biura Obsługi Wydziału/Biura Szkoły Doktorskiej.

lub

  • w wersji elektronicznej: podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym plik w formacie PDF należy przesłać do Biura Obsługi Wydziału/Biura Szkoły Doktorskiej.

Dodanie nowych publikacji do Bazy Wiedzy UAM po wskazanym wyżej terminie będzie skutkowało koniecznością aktualizacji Oświadczenia nr 3.