Doktoranci i studenci, osoby niebędące pracownikami UAM