Data publikacji w serwisie:

Studencki Laur

Szanowni Państwo,
w imieniu Pani Prorektor prof. dr hab. Joanny Wójcik uprzejmie informujemy o możliwości zgłaszania kandydatów do wyróżnienia "Studencki Laur" zgodnie z § 3 Zarządzenia Nr 423/2014/2015 Rektora UAM z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnienia "Studencki Laur".

Więcej informacji można znaleźć na stronie:


Równocześnie informujemy, że w związku z organizacją roku akademickiego 2021/2022 student wytypowany do wyróżnienia zobowiązany jest uzyskać zaliczenie roku studiów do dnia 4 lipca br.

Kandydaturę jednego studenta z wydziału/filii wraz z wnioskiem i wykazem zbiorczym (bez załączników!) aktywności i osiągnięć naukowych należy przesłać w formie papierowej do Sekcji Spraw Studenckich w terminie do 11 lipca br.