Data publikacji w serwisie:

Prof. UAM dr hab. Zbysław Wojtkowiak

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 18 października 2021 roku

Prof. UAM dr hab. Zbysława Wojtkowiaka

(7 listopada 1943 – 18 października 2021)

Profesor Zbysław Wojtkowiak, wieloletni pracownik Zakładu Narodów ZSRR, a później Zakładu Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii UAM, znawca dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego, wybitny źródłoznawca.

Przez całe swoje życie pozostawał pod urokiem ziemi litewskiej i białoruskiej. Autor wielu prac poświęconych dziejom Wielkiego Księstwa Litewskiego, w szczególności jego historiografii i kulturze intelektualnej.

Opublikował pierwszy podręcznik źródłoznawstwa dziejów najnowszych, w którym w finezyjny sposób przedstawił zagadnienia związane z krytyką źródeł narracyjnych.

Z urodzenia poznańczyk, od najmłodszych lat związany z Wildą, pod koniec życia powrócił do swojej dzielnicy, gdzie napisał wspomnienia z lat młodości.

Niezapomniany wykładowca i promotor, oddany przyjaciel, dobry Człowiek.

Rodzinie i Najbliższym Pana Profesora wyrazy współczucia składają Dziekan i Społeczność Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele p.w. św. Michała Archanioła przy ul. Stolarskiej 7 w piątek, 29 października 2021 r. o godz. 11.30.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 29 października 2021 r. o godz. 13.30 na cmentarzu Miłostowo (wejście od ul. Warszawskiej).