Data publikacji w serwisie:

Podpisanie umowy bilateralnej z Australijskim Uniwersytetem Katolickim

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nawiązał współpracę międzynarodową z Australijskim Uniwersytetem Katolickim (Australian Catholic University). Umowa bilateralna o współpracy naukowo-badawczej i edukacyjnej została podpisana w marcu tego roku przez przedstawicieli obu uczelni. Zawarte porozumienie umożliwia wspólne prowadzenie prac badawczych, organizację konferencji i sympozjów naukowych, wymianę kadry akademickiej i studentów, a także liczne inicjatywy edukacyjne.

Dziekan Wydziału Historii Profesor Józef Dobosz jest koordynatorem współpracy z Australijskim Uniwersytetem Katolickim oraz jednym z inicjatorów powstania tego porozumienia.

Pracownicy naukowi Wydziału Historii już zresztą współpracują z badaczami z Australijskiego Uniwersytetu Katolickiego nad powstaniem kilku monografii naukowych, które ukażą się niebawem w serii East Central Europe, 476–1795 AD/CE wydawnictwa Brepols Publishers.