Data publikacji w serwisie:

Liczymy ankiety!

Szanowni Państwo,
na naszym Uniwersytecie rozpoczęło się kolejne, już 14. badanie jakości kształceniahttps://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/studenci/14.-badanie-jakosci-ksztalcenia.

Do wypełnienia ankiety zaproszeni są zarówno P.T. Studenci, jak i P.T. Pracownicy UAM.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o wypełnienie ankiety, która została umieszczona w www.usosweb.amu.edu.pl oraz ankieter.amu.edu.pl i jest widoczna zaraz po zalogowaniu się. Ankieta będzie aktywna tylko do 30 czerwca br.

Pani Rektor i tym razem zachęca do mobilizacji studentów, np. poprzez „3 minuty dla ankietyzacji” na zajęciach.

Uprzejmie przypominam o rywalizacji międzywydziałowej (https://brjk.wmi.amu.edu.pl/pub/), w której rok temu zdobyliśmy jako Wydział jedno z pierwszych miejsc. Może stanie się tak również tym razem?
Z wyrazami szacunku
dr hab. Katarzyna Balbuza, prof. UAM
prodziekan ds. studenckich i kształcenia