Data publikacji w serwisie:

Dzień Praktyk i Staży na Wydziale Historii UAM

W dniu 23 marca 2023 r. na Wydziale Historii UAM odbył się Dzień Praktyk i Staży pt. Dziś praktyki, jutro praca! W wydarzeniu uczestniczyły wielkopolskie instytucje i firmy, którym składamy podziękowania za aktywny udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym praktyk i staży studenckich.

Dziękujemy serdecznie za współpracę o charakterze doradczym  i informacyjnym oraz za prezentację oferty współpracy z Wydziałem Historii UAM m.in.: Archiwum Państwowemu w Poznaniu, Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu, Delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu, Gazecie „Stańczyk”, Instytutowi Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Powiatowemu Urzędowi Pracy w Poznaniu, Urzędowi Miasta Poznania, Wielkopolskiemu Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Wojskowemu Centrum Rekrutacji w Poznaniu, Wydawnictwu Miejskiemu Posnania, I Oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu, Żabce Polska Sp. z o.o.

Spotkanie było szczególną okazją dla naszych studentów do nawiązania bezpośredniego kontaktu z instytucjami i zwiększenia ich świadomości w budowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej.