Data publikacji w serwisie:

Czy warto studiować niewygodnie? Rozwój umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich inspirowanych dydaktyką biograficzną

Szkoła Nauk Humanistycznych UAM, Wydział Historii UAM oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM zapraszają Studentki i Studentów do udziału w projekcie realizowanym w ramach III edycji programu „Uniwersytet Jutra II”: „Czy warto studiować niewygodnie?” Rozwój umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich inspirowanych dydaktyką biograficzną.

Czas trwania projektu: marzec – czerwiec 2023

Szczegóły pracy w projekcie zostaną przedstawione podczas spotkania na platformie MS TEAMS w piątek 10 marca 2023 r. o godz. 11:00. Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmuje prof. Elżbieta Lesiewicz (WNPiD): elzbieta.lesiewicz@amu.edu.pl