Data publikacji w serwisie:

Zarządzanie informacją w archiwum, bibliotece i muzeum - stare i nowe wyzwania

Zakład Archiwistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka

Zapraszają na konferencję naukową na temat:

Zarządzanie informacją w archiwum, bibliotece i muzeum – stare i nowe wyzwania

Poznań 16-17 listopada 2023 r.

Miejsce obrad:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Collegium Historicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, Poznań

16 listopada 2023 r.

Otwarcie konferencji godz. 10.00 – 11.00

Panel I godz. 11.00 – 12.45

Iwona Fischer, Archiwum Narodowe w Krakowie, Różnie nazwane - inaczej opisywane, czyli o archiwaliach i muzealiach w archiwum, muzeum i bibliotece

Aleksandra Losik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, AWFiS Gdańsk – podsumowanie wdrożenia zintegrowanego systemu do zarządzania Archiwum i Biblioteką

Marlena Jabłońska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, GLAM Community jako przestrzeń działań archiwów, bibliotek i muzeów w Polsce

Ks. Roman Dworacki, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Archiwa, biblioteki i muzea – dziedzictwo historyczne w twórczym dialogu na przykładzie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

Magdalena Heruday-Kiełczewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka, muzeum, archiwum Comedie-Francaise w Paryżu

Dyskusja

Przerwa obiadowa godz. 12.45 – 14.00

Panel II godz. 14.15 – 15.45

Tomasz Parkoła, Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe, Zarządzanie cyfrowymi zasobami w bibliotekach – narzędzia rozwijane w PCSS

Paweł Gaszyński, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zasób cyfrowy Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Monika Cołbecka, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Cyfrowa dostępność zasobów/zbiorów w wymiarze lokalnym. Co odnajdziemy na stronach internetowych polskich instytucji sektora LAM

Michał Burszta, Karol Kalinowski, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Warszawie, Między dwoma totalitaryzmami. Historia w jednym miejscu

Dyskusja

Spotkanie towarzyskie, godz. 18.30

17 listopada 2023 r.

Panel I godz. 9.00 – 10.45

Piotr Frąckowiak, Uniwersytet Szczeciński, Budowanie marki archiwum uczelni na przykładzie Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego

Monika Gościk, Akademia Bialska im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Komunikacja wizualna jako element budowania marki Biblioteki Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Hubert Mazur, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Obecność słowackich archiwów, bibliotek i muzeów w mediach społecznościowych

Magdalena Niedźwiecka, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Porównanie aktywności archiwów państwowych w wybranych mediach społecznościowych w okresie 2018-2020, 2023

Teresa Gallewicz-Dołowa, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Archiwum pełne pamięci – budowa marki

Dyskusja

Przerwa kawowa 10.45 – 11.00

Panel II godz. 11.00 – 12.45

Karolina Tomaczyk-Kozioł, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Popularyzacja kolekcji zbiorów masońskich w BUP – oswajanie, odkrywanie, odczarowywanie

Rafał Hordyjewski, Archiwum Państwowe w Lublinie, Zapraszając do przeszłości – jak tworzyć wciągające teksty o archiwach?

Anna Grabowska-Konwent, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Udostępnianie zbiorów francuskiego archiwum Institut Mémoires de l’édition contemporaine w Saint-Germain-la-Blanche-Herb – z perspektywy badacza

Adam Górski, Uniwersytet Jagielloński, Udostępnianie akt, po dwóch stronach barykady – refleksje archiwisty i korzystającego

Magdalena Wiśniewska-Drewniak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Archiwa społeczne: działania w przestrzeni publicznej – oddziaływanie – badania

Dyskusja

Przerwa kawowa  godz. 12.45 – 13.30

Panel III godz. 13.30 – 15.15

Anna Jawień, Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau, Przywracanie tożsamości deportowanych i więzionych w KL Auschwitz

Daniel Guzman, Muzeum w Rapperswillu/Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, System informacji archiwalnej w Archiwum Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Karolina Sołtys, Instytut Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, „Sflaszenowi do kolekcji glonów”. Księgozbiory w Archiwum Instytutu Grotowskiego

Monika Czołczyńska, Łódzki Instytut Technologiczny, Zarządzenie informacją w archiwum zakładowym w kontekście różnych wytycznych Archiwów Państwowych wobec jednostki nadzorowanej

Paweł Drzymała, Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu, Kartoteki osób skazanych i podejrzanych o szpiegostwo jako pomoc ewidencyjna i źródło historyczne

Dyskusja

Zakończenie i podsumowanie konferencji godz. 15.15

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Formularz-zgloszeniowy.docx 18.10.2023 Adam Kaja
DOCX
Pobierz DOCX Formularz-zgloszeniowy.docx(18.4 KB)
Program-w-pdf.pdf 18.10.2023 Adam Kaja
PDF
Pobierz PDF Program-w-pdf.pdf(231.2 KB)
Program.docx 18.10.2023 Adam Kaja
DOCX
Pobierz DOCX Program.docx(22.4 KB)