Data publikacji w serwisie:

Zarządzanie informacją w archiwum, bibliotece i muzeum – stare i nowe wyzwania

Zakład Archiwistyki Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka

mają przyjemność zaprosić na konferencję naukową pt.:

Zarządzanie informacją w archiwum, bibliotece i muzeum – stare i nowe wyzwania

Poznań, 16-17 listopada 2023 r.

Kiedy patrzymy okiem użytkownika, klienta, turysty – jasno dostrzegamy różnice pomiędzy archiwami, muzeami i bibliotekami. Służą nam przecież inaczej, zaspokajając różne z naszych potrzeb. Wydaje się, że wiemy dobrze, co dzieli i kompletnie odróżnia te instytucje. Jednak czy na pewno? Czy rzeczywiście stoją one daleko od siebie i realizują odmienne zadania?

Każda z nich gromadzi i chroni powierzone jej zasoby, następnie stara się je opracować, by jak najsprawniej udostępnić. Wykorzystuje do tego coraz bardziej zaawansowane narzędzia cyfrowe, co otwiera wyzwanie, jakim jest konieczność pracy z firmami programistycznymi lub samodzielne starania o stosowne oprogramowanie. Co więcej każda dziś w ramach rozwiniętego już społeczeństwa informacyjnego stara się tworzyć odpowiedni przekaz na swój temat, ocierając się o zagadnienia związane ze świadomym budowaniem marki, public relations, tworzeniem narzędzi promocyjnych. Konieczność organizacji działań w zakresie upowszechniania wiedzy o zbiorach i działalności instytucji bardziej niż inne zadania łączy dziś archiwa, muzea i biblioteki. Dlatego też coraz częściej możemy obserwować ciekawe inicjatywy, kiedy wszystkie te instytucje wspólnie podejmują wyzwania w tym zakresie, tworząc razem wystawy, organizując konferencje naukowe, przygotowując publikacje czy też wydarzenia o charakterze popularyzatorskim.

Zapraszamy Państwa do podjęcia dyskusji na temat różnic i podobieństw w tworzeniu i przetwarzaniu informacji w archiwach, muzeach i bibliotekach w obszarze następujących zagadnień:

- zarządzanie informacją w archiwach, bibliotekach muzeach w społeczeństwie cyfrowym;

- skuteczne udostępnianie zbiorów archiwów, bibliotek i muzeów;

- archiwa, biblioteki, muzea – budowanie marki;

- cyfryzacja w archiwach, muzeach i bibliotekach;

- popularyzacja zasobu archiwów, muzeów i bibliotek;

- archiwa, muzea i biblioteki w mediach społecznościowych;

- archiwa, muzea, biblioteki – wspólne przedsięwzięcia.

Mamy nadzieję, że Poznań po raz kolejny stanie się gościnną przestrzenią dla ważnej dyskusji i naukowej refleksji.

Organizatorzy

Zgłoszenia referatów na konferencję przyjmowane będą do 30 września 2023 r. Program konferencji będzie znany do 15 października 2023 r. Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy nadsyłać do 31 października 2023 r.

Komitet Organizacyjny

Prof. dr hab. Krzysztof Stryjkowski

Prof. UAM dr hab. Magdalena Biniaś-Szkopek

Dr Magdalena Heruday-Kiełczewska

Dr Aleksandra Losik-Sidorska

Dr Zuzanna Jaśkowska-Józefiak

Mgr Piotr Józefiak

Mgr Julia Wesołowska

Sekretarze konferencji

Dr Zuzanna Jaśkowska-Józefiak (z.jas@amu.edu.pl)

Mgr Piotr Józefiak (piotr.jozefiak@amu.edu.pl)

Miejsce obrad: Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł, obejmuje uczestnictwo w uroczystym bankiecie, materiały konferencyjne oraz wyżywienie (przerwy kawowe i obiad).

Organizatorzy nie rezerwują miejsc noclegowych.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Formularz-zgłoszeniowy.docx 28.06.2023 Jakub Wojtczak
DOCX
Pobierz DOCX Formularz-zgłoszeniowy.docx(18.4 KB)