Data publikacji w serwisie:

XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych 2020/2021

XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych odbędzie się w 2021 roku!

W związku z pandemią Covid-19, wziąwszy pod uwagę wszystkie możliwe jej konsekwencje, a także prognozy dotyczące postępów choroby, Zarząd Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych wraz z poznańskim Komitetem Organizacyjnym podjął decyzję o przełożeniu Kongresu na przyszły rok. Kongres odbędzie się w dniach 22-28 sierpnia 2021 roku. Organizatorzy podjęli decyzję o wydłużeniu okresu wczesnej rejestracji (Early Bird) do 31 marca 2021 roku. Uiszczona już opłata rejestracyjna pozostaje oczywiście ważna również na Kongres w nowym terminie. Wszystkie ważne informacje dotyczące Kongresu będą się pojawiać sukcesywnie na stronie internetowej Kongresu i na Facebooku .