Data publikacji w serwisie:

Wykład PTHer

Szanowni Państwo,

zapraszam na kolejne spotkanie organizowany przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne - Oddział w Poznaniu. W czwartek 19 stycznia 2023 roku o godz. 16.00. wykład pt. O książętach raciborskich i ich pieczęciach w późnym średniowieczu wygłosi prof. dr hab. Jerzy Sperka (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). Spotkanie odbędzie się na Wydziale Historii UAM w Poznaniu - ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 (sala 3.132 - II piętro).
Plakat w załączniku.
Z poważaniem
Paweł Stróżyk