Data publikacji w serwisie:

Wykład prof. Jane Buikstry pt. "Paleopathology: ancient diseases and health today"

Wydział Biologii zaprasza na wykład prof. Jane Buikstry pt. "Paleopathology: ancient diseases and health today", który odbędzie się w piątek 6 października o godz. 10:00 na platformie Teams. Profesor Jane Buikstra jest jednym z najwybitniejszych antropologów fizycznych i archeologów na świecie. Wyznacza międzynarodowe standardy w zakresie badań nad człowiekiem w przeszłości, zarówno z punktu widzenia konceptualizacji procesów pradziejowych, jak i metodologii badań nad szczątkami ludzkimi. Uznawana jest za twórcę bioarcheologii, która stosuje antropologiczne metody do badania człowieka z przeszłości. Inne najważniejsze obszary badawcze prof. Buikstry obejmują paleopatologię, antropologię sądową i paleodemografię.