Data publikacji w serwisie:

Wykład otwarty PTH

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na kolejny wykład otwarty pt. Romanizacja czy nie romanizacja? 100 lat debaty, który wygłosi dr Michał Duch (Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie). Wykład odbędzie się 25 maja 2023 r. (czwartek) w sali 1.63 Collegium Historicum UAM w Poznaniu (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7).
Z wyrazami sacunku
Sekretariat poznańskiego oddziału PTH
Zagadnienie romanizacji od ponad wieku jest przedmiotem badań i dyskusji naukowych. Przez ten czas pojęcie to mocno zakorzeniło się w nauce. Wielu badaczy rozumiało romanizację intuicyjnie i bezkrytycznie jako rzecz całkowicie oczywistą, poglądy inne były w mniejszości. Mocny zwrot nastąpił w ostatnich trzydziestu latach. Zjawisko to poddano albo głębokiej reinterpretacji i redefinicji albo negacji. Zaproponowano cały szereg terminów zastępczych (np. kreolizacja, hybrydyzacja itd.). Część badaczy całkowicie odrzuca dziś pojęcie romanizacji jako obciążone potępianymi kolonialnymi paradygmatami, pozostała część uważa, że to zjawisko nie ma już swojego dziewiętnastowiecznego „bagażu” semantycznego i zawiera w sobie słowo kluczowe, którym jest Rzym. Ma też charakter procesualny, dlatego powinno się nadal używać tego sformułowania. Celem wystąpienia jest przedstawienie historii rozumienia romanizacji od Theodora Mommsena po czasy współczesne.
Dr Michał Duch to historyk z doświadczeniem archeologicznym. Prowadzi badania nad dziejami dolnodunajskich prowincji rzymskich. W szczególności interesuje się historią gospodarczą i wojskową Mezji Dolnej oraz stemplowaną ceramiką budowlaną z obozu legionowego Novae. Jest stałym uczestnikiem wykopalisk archeologicznych w Novae. Pracuje w gnieźnieńskim Instytucie Kultury Europejskiej UAM.