Data publikacji w serwisie:

Wykład otwarty Polskiego Towarzystwa Historycznego

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego serdecznie zapraszam na wykład otwarty pt. (Trans)narodowa walka o uznanie w perspektywie płci kulturowej, czyli o akademiczkach i uczonych sprzed stu lat, który wygłosi dr phil. Iwona Dadej (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie). Wykład odbędzie się 8 listopada 2022 r. o godz. 16.00 w sali 3.129 Collegium Historicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 w Poznaniu.

Opis wykładu

O strategiach, sukcesach i porażkach akademickiego ruchu kobiecego a także o krajobrazie akademickim i kulturze akademickiej I polowy XX wieku w perspektywie płci rozmawiać będziemy z dr Iwoną Dadej, autorką dwóch książek. Dwie książki, dwa języki publikacji, dwa odrębne tematy a jednak wiele je łączy: tytułowa walka o uznanie.

„Beruf und Berufung transnatitonal. Deutsche und polnische Akadmikerinnen in der Zwischenkriegszeit“ opublikowana została w wydawnictwie fibre w Osnabrück w 2019 roku i zajmuje się sieciami akademiczek, ich strategiami walki o uznanie i widoczność nie tylko w akademii, ale i w społeczeństwie. Książka jest studium komparatystycznym, badającym kontekst niemiecki i polski oraz transnarodowe i międzynarodowe sieci i organizacje kobiet z wyższym wykształceniem.

„Habilitacja-bariera czy kariera? Porządek płci w polskiej kulturze akademickiej pierwszej połowy XX wieku” opublikowana została w wydawnictwie Neriton (w koedycji z Instytutem Historii PAN). Poświęcona jest zjawisku (nie)obecności kobiet w strukturach akademickich polskiej nauki w pierwszej połowie XX w. (szczególnie w okresie II Rzeczypospolitej) i pierwszym próbom wejścia w system hierarchii uniwersyteckiej, czego jednym z przejawów była habilitacja.

Dr. phil. Iwona Dadej 

doktorat obroniła na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, obecnie pracownica naukowa (adiunkt) w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie. Kieruje projektem NPRH „Patriotki jutra?” zajmującym się edycją i analizą materiałów ruchu kobiecego.

Obszary zainteresowań badawczych: historia nauki w perspektywie płci kulturowej, historia ruchów społecznych w Europie w XIX i XX wieku, historia historiografii, polityki pamięci.

Serdecznie zapraszamy!

prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza

Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego - oddział w Poznaniu