Data publikacji w serwisie:

Vital Mysticism: Female Modernism, Transsecular Subjectivities, and the Ethics of Relation

Profesor Jenny Haase (Martin Luther University of Halle-Wittenberg), badaczka pracująca w stylu nowych teorii humanistycznych, jak: ekokrytyka, nowy materializm, postsekularyzm i teoria post- i dekolonialna, w czwartek, 26 października 2023 roku, o godz. 17:30 w siedzibie Polskiej Akademii Nauk (Pałac Działyńskich, Stary Rynek 78/79, II piętro), wygłosi otwarty wykład pod tytułem "Vital Mysticism: Female Modernism, Transsecular Subjectivities, and the Ethics of Relation”. Temat dotyczy napięcia między myśleniem religijnym a świeckim w twórczości modernistycznych poetek francuskich, hiszpańskich i włoskich oraz ich postulatów dotyczących etyki relacji, która jest wrażliwa na ciało zarówno samego podmiotu, jak i innych podmiotów (ludzkich i nie-ludzkich). Więcej informacji tutaj. Na wykład zapraszają Instytut Języków i Literatur Romańskich i Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.