Data publikacji w serwisie:

The Russo-Ukrainian War through the Eyes of a Historian

Rozpoczynamy realizację wykładów w ramach Programu IAS Invited Lecture Series in History. Seria została zaplanowana pod tytułem:  Studies of Eastern Europe and the Post-Soviet Area i będzie realizowana w semestrze zimowym w 2023/ 2024 roku.
Od 15.30 zapraszamy do połączenia z MS Teams (szczególnie osoby spoza UAM), co znacznie ułatwi przygotowanie wykładu (zostaną Państwo przyłączeni z poczekalni).
Mam ogromny zaszczyt zaprosić Państwa na pierwszy wykład. Naszym Gościem będzie prof. Serhii Plokhii, Dyrektor Ukrainian Research Institute Harvard University (https://huri.harvard.edu/)
Wykład pt. The Russo-Ukrainian War through the Eyes of a Historian odbędzie się w formacie online w dniu 14 grudnia 2023 r. w godz.15:45 - 17:15. Wykład odbędzie się w języku angielskim.,
Dostęp pod linkiem:
Identyfikator spotkania: 323 513 386 824
Kod dostępu: D4ZRwU
Zapraszam do czynnego udziału w dyskusji. Proszę o udostępnienie tej informacji do osób zainteresowanych wykładem,
pozdrawiam serdecznie
dr Magdalena Lachowicz

Prof. Serhii Plokhii  - jego zainteresowania badawcze obejmują intelektualną, kulturalną i międzynarodową historię Europy Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy. Prowadzi kursy i seminaria z zakresu historii nowożytnej i nowożytnej Europy Wschodniej, obejmujące najważniejsze zagadnienia z historii Ukrainy, Rosji, Białorusi, Polski i Litwy. Od 2013 roku jest dyrektorem Ukrainian Research Institute Harvard University, gdzie kieruje grupą naukowców pracujących nad projektem internetowym MAPA: A Digital Atlas of Ukraine, opartym na GIS. Jego pierwsza monografia, "Papiestwo i Ukraina" ("The Papacy and Ukraine"), była jedną z niewielu książek opublikowanych w Związku Radzieckim, które traktowały historię papiestwa jako przedmiot akademicki, a nie przedmiot ateistycznej propagandy. Profesor jest szczególnie zaangażowany w badania historii wczesnej nowożytności, w kompleksowe omówienie historii regionu, w którym odrzuca prymitywne idee postulujące istnienie jednego lub trzech narodów – rosyjskiego, ukraińskiego i białoruskiego – Słowian Wschodnich przed powstaniem nacjonalizmu. Zamiast tego proponuje alternatywny schemat rozwoju przednowożytnej tożsamości Słowian Wschodnich.
Wybrane publikacje:
Atoms and Ashes: A Global History of Nuclear Disasters, W.W. Norton 2022;
The Frontline: Essays on Ukraine’s Past and Present, HURI 2021;
Nuclear Folly: A History of the Cuban Missile Crisis, W. W. Norton, 2021;
Forgotten Bastards of the Eastern Front: American Airmen behind the Soviet Lines and the Collapse of the Grand Alliance, Oxford University Press, 2019;
Chernobyl: The History of a Nuclear Catastrophe, Basic Books, 2018;
The Gates of Europe: A History of Ukraine, Basic Books 2015;
The Last empire: The Final Days of the Soviet Union, Basic Books 2015;
The Cossack Myth: History and Nationhood in the Age of Empires, Cambridge University Press 2012;
Yalta: The Price of Peace, Viking/Penguin 2010; 2011;
Jego książki były wielokrotnie nagradzane, m. in. the Ballie Gifford Prize i the Shevchenko National Prize (2018),