Data publikacji w serwisie:

Spotkanie otwarte PTH

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie otwarte pt. Homo erectus. Osobiste doświadczenia Historii i Polityki: Marzec 1968 - Giedroyć 1979 - Ukraina 2022-23 z dr. Czesławem Bieleckim (Pracownia Dom i Miasto DiM’84). Spotkanie odbędzie się 22 maja 2023 r. (poniedziałek) w sali 1.44 Collegium Historicum UAM w Poznaniu (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7). Prowadzenie: dr Rafał Wierzchosławski.
Sekretariat poznańskiego oddziału PTH
​***
Spotkanie z Czesławem Bieleckim to znakomita okazja źródłowego doświadczenia subiektywnego obrazu zdarzeń i procesów historycznych, których autor był świadomym uczestnikiem i aktorem; połączona z możliwością ich „obiektywizacji" z dyskusji z uczestnikami, po krótkim zagajeniu przedstawionym przez naszego gościa. 
Dr Czesław Bielecki - ur. 3 maja 1948 w Warszawie, w zasymilowanej rodzinie inteligencji żydowskiej. Polski architekt, publicysta i polityk. W 1997 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej na podstawie rozprawy pt. Gra w
miasto. Uczestnik Marca 1968, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL (m.in. prowadził wydawnictwo CDN). W 1979 rozpoczął współpracę z paryską „Kulturą”, publikując tekst Wolność w obozie. Regularnie pisywał w tym czasopiśmie do końca lat 90. Publikował liczne artykuły w prasie podziemnej, w okresie opozycyjnym posługiwał się pseudonimem Maciej Poleski. Polityk, w l. 1997–2001 poseł na Sejm III kadencji i przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych. Kawaler Orderu Orła Białego. Absolwent VII Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. W 1973 ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Jako architekt pracował i odbywał staże zawodowe we Francji, Izraelu i RFN. W 1984 założył i zaczął prowadzić firmę architektoniczną „Dom i Miasto”. Działał w opozycji demokratycznej. W 1968 brał udział w wydarzeniach marcowych, został aresztowany za próby koordynowania protestu studentów Politechniki i Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1970–1979 był członkiem konspiracyjnej grupy „Polska Walcząca”. a w latach 1979–1980 Polskiego Porozumienia Niepodległościowego. Należał do Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Został również członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, PEN Clubu. Jest inicjatorem utworzenia w Warszawie SocLandu (Muzeum Pamięci Komunizmu). Zaprojektował m.in. gmach Telewizji Polskiej przy ul. Jana P. Woronicza 17. Budynek otrzymał w 2008 antynagrodę architektoniczną Makabryła. Zaprojektował również pomnik Radegast oraz pomnik Polaków Ratujących Żydów w Łodzi. W 2006 został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2019, w uznaniu znamienitych zasług w krzewieniu ideałów wolności, demokracji i poszanowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, za działalność publiczną i państwową, prezydent Andrzej Duda nadał Czesławowi Bieleckiemu Order Orła Białego.
Publikacje
* Mały konspirator (1983, wraz z Janem Krzysztofem Kelusem i Urszulą Sikorską)* Mały jawniak (1988)* Gra w miasto (1996)* Plan akcji (1997)* Głowa (2003)* Więcej niż architektura. Pochwała eklektyzmu (2005)* Wizja Polski (2007)* Scenarzysta (2009)* Wolność zrób to sam (2010)* Polityka miejska (2011, wraz z Krzysztofem Banaszewskim)* Godzina pytań, czyli Szansa na dialog społeczny (2011)* Sztuka budowania: współczesny paradygmat (2013)* Jest alternatywa (2014)* Głowa. Instrukcja użytkowania (2016)* Archikod (2021)