Data publikacji w serwisie:

Społeczności przedpaństwowe w Europie Środkowej

30 czerwca – 1 lipca w gmachu Collegium Historicum odbędzie się konferencja pt. „Społeczności przedpaństwowe w Europie Środkowej”. W ramach spotkania zostanie podjęta problematyka funkcjonowania społeczności zamieszkujących teren Europy Środkowej w okresie poprzedzającym formowanie się wczesnych państw. Punktem wyjścia do rozważań będzie panel dyskusyjny: Plemiona, wspólnoty terytorialne, wspólnoty komunikacyjne? Wokół definicji i charakterystyki organizacyjnej społeczności przedpaństwowych. W jego ramach zostanie przedyskutowana kwestia sposobu organizacji wczesnych społeczeństw tej części Europy, przede wszystkim w kontekście ponad 100-letniej dyskusji historiografii nad definicją plemienia oraz możliwymi sposobami wyróżniania i opisywania owych społeczności przedpaństwowych na gruncie archeologii, historii, językoznawstwa i antropologii. Część druga konferencji będzie poświęcona próbom uchwycenia życia owych społeczeństw w różnych wymiarach: politycznym, gospodarczym i kulturowym. Interesować nas będzie problematyka źródeł dokumentujących te aspekty (archeologicznych, historycznych, językowych), charakterystyka - zarówno ogólna, jak też szczegółowa - poszczególnych obszarów funkcjonowania, podziały wewnętrzne i kwestie etniczne, te ostatnie szczególnie w odniesieniu do obszarów zróżnicowanych pod względem pochodzenia ludności.

Konferencję organizują: Wydział Archeologii i Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy i Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie. Spotkanie zostało dofinansowane w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki”. Konferencja odbędzie się w trybie stacjonarnym, a miejscem obrad będzie Aula im. Gerarda Labudy w budynku Collegium Historicum (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań).