Data publikacji w serwisie:

Różne potrzeby, różne rozwiązania. Udostępnianie w archiwum, bibliotece, muzeum

Zakład Archiwistyki Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka

mają przyjemność zaprosić na konferencję naukową pt.:

Różne potrzeby, różne rozwiązania. Udostępnianie w archiwum, bibliotece, muzeum

Poznań, 28-29 listopada 2024 r.

Powszechna cyfryzacja i rozwój technologiczny sprawiły, że zbiory archiwalne, biblioteczne i muzealne są dzisiaj na wyciągnięcie ręki. Coraz więcej dokumentów, druków czy dzieł sztuki można obejrzeć nie wychodząc z domu. A przecież nie zawsze tak było. Dzisiaj również różne grupy użytkowników, o rożnych potrzebach, korzystają ze zbiorów na miejscu, w budynku archiwum, biblioteki i muzeum. Czasami są to naukowcy robiący badania, czasem klienci poszukujący możliwości współpracy, zdarzają się osoby prywatne szukające przodków, a bywa, że pojawia się młodzież przygotowująca  projekt. W zależności od intencji użytkownika, archiwa, biblioteki  i muzea będą przez niego traktowane inaczej – jak instytucję naukową, kulturalną albo jak urząd.

Udostępnianie zbiorów jest jednym z głównych zadań archiwów, bibliotek i muzeów. Przez lata zasady na jakich to robiono zmieniały się, ewoluując od dostępu ograniczonego w kierunku coraz bardziej otwartego, wykorzystując coraz nowocześniejsze narzędzia. Zmieniali się też użytkownicy, którzy chcieli lub potrzebowali skorzystać z materiałów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych. Zmieniały się ich motywacje, cele jakie przed nimi stały i możliwości z jakich mogli skorzystać. Gdy zaczęto definiować potrzeby użytkowników, okazało się, że same instytucje nabierały nowego charakteru, stając się nie tylko strażnikami, ale także animatorami, popularyzując swoje zbiory właśnie po to, by przyciągnąć różne osoby zainteresowane.

Zapraszamy Państwa do przesyłania zgłoszeń na konferencję i wzięcia udziału w dyskusji wokół następujących tematów:

- kto był kiedyś a kto jest dzisiaj użytkownikiem archiwum, biblioteki, muzeum;

- jak zmieniały się potrzeby użytkowników;

- czy archiwa, biblioteki, muzea wychodzą tym potrzebom naprzeciw;

- jak zmieniały się zasady dostępu do zbiorów;

- jakie są dzisiaj możliwości udostępniania i w jakim kierunku ewoluują;

- jak użytkownicy i ich potrzeby wpływają na archiwa, biblioteki i muzea;

- jak udostępnianie zbiorów w archiwach, bibliotekach i muzeach regulują przepisy prawne.

Mamy nadzieję, że Poznań po raz kolejny stanie się gościnną przestrzenią dla ważnej dyskusji i naukowej refleksji.

Organizatorzy


Zgłoszenia referatów na konferencję przyjmowane będą do 30 września 2024 r. Program konferencji będzie znany do 15 października 2024 r. Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy nadsyłać do 31 października 2024 r.

Komitet Organizacyjny:

Prof. dr hab. Krzysztof Stryjkowski

Prof. UAM dr hab. Magdalena Biniaś-Szkopek

Dr Magdalena Heruday-Kiełczewska

Dr Zuzanna Jaśkowska-Józefiak

Dr Piotr Józefiak

Dr Aleksandra Losik

Dr Julia Wesołowska

Sekretarze konferencji:

Dr Aleksandra Losik (aleksandra.losik-sidorska@amu.edu.pl)

Dr Piotr Józefiak (piotr.jozefiak@amu.edu.pl)

Miejsce obrad: Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł, obejmuje uczestnictwo w uroczystym bankiecie, materiały konferencyjne oraz wyżywienie (przerwy kawowe i obiad). Organizatorzy nie rezerwują miejsc noclegowych.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Formularz-zgłoszeniowy (1).docx 6.06.2024 Jakub Wojtczak
DOCX
Pobierz DOCX Formularz-zgłoszeniowy (1).docx(19.6 KB)