Data publikacji w serwisie:

Rok 1991 i jego dziedzictwo historyczno-kulturowe w krajach postkomunistycznej Europy

Zakład Studiów Wschodnich UAM w Poznaniu jako partner organizacyjny poleca organizowaną przez:

CENTRUM TRANSKULTUROWYCH STUDIÓW POSTTOTALITARNYCH WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UWr

oraz

ZAKŁAD STUDIÓW POLSKO-UKRAIŃSKICHWYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITYCZNYCH UJ

Międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową

ROK 1991 I JEGO DZIEDZICTWO HISTORYCZNO-KULTUROWE W KRAJACH POSTKOMUNISTYCZNEJ EUROPY

Konferencja z okazji 30-lecia rozpadu ZSRR

1-2 grudnia 2021 roku

Honorowy Patronat Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Przemysława Wiszewskiego

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

Obrady i pozostałe konferencyjne wydarzenia odbywają się w formule on-line
na platformie TEAMS

ŚRODA, 1 GRUDNIA 2021, SESJA PLENARNA

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzQ1M2RlMTQtNmNjMC00YmQzLTk1NTYtOWZiZTRiMTJkODAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22a4c5ea56-d677-489a-b1a2-4b36e27f241b%22%7d

9.30-10.00 Logowanie się uczestników i konferencji

10.00-10.30 Otwarcie obrad

10.30-13.00 Obrady plenarne, część I

13.00-13.30 Przerwa

13.30-14.30 Wykład głównego mówcy prof. dr hab. Serhija Płochija (Harvard University) -  wykład w jęz. ang.: https://youtu.be/lCupzI3O0Vs

14.30-16.50 Obrady plenarne, część II

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzQ1M2RlMTQtNmNjMC00YmQzLTk1NTYtOWZiZTRiMTJkODAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22a4c5ea56-d677-489a-b1a2-4b36e27f241b%22%7d

16.50-17.00 Przerwa

17.00 Pokaz filmu Babi Jar. Kontekst, reż. Sergiej Łoznica (2021):  https://youtu.be/lemDhjEn9TY

CZWARTEK, 2 GRUDNIA 2021, OBRADY W SEKCJACH

9.30-10.00 Logowanie się uczestników i konferencji

Sekcja 1: część I, godz. 10.00-12.00; przerwa 12.00-12.20;  część II, godz. 12.20-15.00; przerwa 15.00-16.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTY4ZGUxNDAtNjZiMC00ZDQyLThiZDUtNjViZWUzNTJiNGUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22a4c5ea56-d677-489a-b1a2-4b36e27f241b%22%7d

Sekcja 2: część I, godz. 10.00-12.30, przerwa godz. 12.30.-13.00; część II, godz. 13.00-15.30; przerwa 15.30-16.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjg5MWJmYmUtZWI2ZC00ZGMzLTllODQtZDFmYzdjODJiNjA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22a4c5ea56-d677-489a-b1a2-4b36e27f241b%22%7d

Sekcja 3: część I, godz. 10.00-12.00; przerwa 12.00-12.30; część II, godz. 12.30-15.20; przerwa 15.20-16.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDUxMTYyZjEtMmFlYy00MmU3LThkZTctMzBmY2Y1YzVjMDA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22a4c5ea56-d677-489a-b1a2-4b36e27f241b%22%7d

Sekcja 4: część I, godz. 10.00-12.20; przerwa 12.10-12.50 ; część II, godz. 12.50-15.30; przerwa 15.30-16.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWVkYWE0OTktYzBiNi00ZGVlLWJmODUtNmU5MzQ3NmFmNjUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22a4c5ea56-d677-489a-b1a2-4b36e27f241b%22%7d

16.00-17.45 OBRADY PLENARNE ZAMYKAJĄCE KONFERENCJĘ

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTUxNWMwNDktNjM5ZS00ODg3LWJkNjEtNTI2MTM0MzhjOTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22a4c5ea56-d677-489a-b1a2-4b36e27f241b%22%7d

16.00-16.45 Wykład prof. dr. Tarasa Kuzio (Henry Jackson Society think tank, London and and National University Kyiv Mohyla Academy, Ukraine) – wykład w jęz. ang.

16.45-17.45 Prezentacja książki Meandering in Transition. Thirty Years of Reforms and Identity in Post-Communist Europe, Ed. Ostap Kushnir and Oleksandr Pankieiev  (Lexington Books, 2021)