Data publikacji w serwisie:

Religijne dewiantki czy niepiśmienne teolożki

Prof. dr hab. Paweł Kras (KUL) wygłosi 14.12. 2023 roku (czwartek) o godz. 12.30 w Sali Dziekańskiej 1.63 Collegium Historicum (Campus Morasko) wykład pt.: „Religijne dewiantki czy niepiśmienne teolożki". Poglądy i życie religijne beginek świdnickich w świetle protokołów inkwizycyjnych z 1332 roku"

Przed wykładem w tej samej Sali o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie z prof. P. Krasem, który jest Dyrektorem nowopowstałego Centrum Studiów Mediewistycznych (CSM) afiliowanego przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. CSM finansowane jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Prof. P. Kras zapozna zebranych z planami naukowymi CSM, ofertą grantową dla pracowników nauki i studentów oraz planowanymi letnimi kursami dla studentów historii.

Zapraszam

Prof. UAM dr hab. Dariusz Sikorski

Zakład Historii Średniowiecznej UAM