Data publikacji w serwisie:

Przedsiębiorczość, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. Pomiędzy syntezą a studium przypadku

W dniu 1 sierpnia 1920 r. prof. Jan Rutkowski objął stanowisko kierownika nowo utworzonej na Uniwersytecie Poznańskim Katedry Historii Gospodarczej. W ten sposób rozpoczęła działalność jednostka naukowa, która w krótkim czasie, obok kierowanego przez prof. Franciszka Bujaka Zakładu Historii Społeczno-Gospodarczej na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, zyskała status jednego z najważniejszych ośrodków badań nad historią gospodarczą w Polsce.

Już w 2020 r. w związku z jubileuszem stulecia działalności Zakładu Historii Gospodarczej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu przystąpiliśmy do organizowania jubileuszowej konferencji, ale pandemia Covid19 dwukrotnie zmusiła nas do jej odwołania. W bieżącym roku, w związku ze stabilizacją sytuacji epidemiologicznej chcemy w końcu zrealizować nasz pomysł i zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej, której celem jest refleksja naukowa nad rolą historii gospodarczej i jej miejscem w polskiej historiografii oraz możliwościami jakie daje stosowanie charakterystycznych dla niej metod badawczych w analizie dziejów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z Przedsiębiorczością, przedsiębiorstwami i przedsiębiorcami w ujęciu syntetycznym i jednostkowym.

Konferencja odbędzie się w Sali Dziekańskiej (1.63) Collegium Historicum UAM w dniach 22-23 września 2022 r.