Data publikacji w serwisie:

Prowincja Poznańska jako ostoja przestępczości? O kryminalizacji polskiej ludności w Prusach i Cesarstwie Niemieckim w długim wieku XIX

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Historyczne oddz. w Poznaniu serdecznie zaprasza na wykład otwarty pt. Prowincja Poznańska jako ostoja przestępczości? O kryminalizacji polskiej ludności w Prusach i Cesarstwie Niemieckim w długim wieku XIX, który wygłosi prof. Volker Zimmermann (Collegium Carolinum - Forschungsinstitut für die Geschichte Tschechiens und der Slowakei w Monachium i Heinrich-Heine-Universität w Düsseldorfie).

Wykład odbędzie się 25 stycznia 2024 roku (czwartek) w sali dziekańskiej Collegium Historicum UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 o godz. 17.30. 

***

Prof. Volker Zimmermann, pracownik naukowy w Collegium Carolinum (Forschungsinstitut für die Geschichte Tschechiens und der Slowakei) w Monachium i na Heinrich-Heine-Universität w Düsseldorfie.

Aktualny projekt wydawniczy: Die Kriminalität der Anderen. Ethnisch-kulturelle Vielfalt und Devianzdiskurse im Deutschen Kaiserreich und in der Habsburgermonarchie (1867/71–1914)
Publikacje (tylko dotyczące historii kryminalnej):
Monografia: NS-Täter vor Gericht. Düsseldorf und die Strafprozesse wegen nationalsozialistischer Gewaltverbrechen. Düsseldorf 2001.
Prace zbiorowe/zeszyty tematyczne (jako redaktor): (z Michałem Pullmannem) Ordnung und Sicherheit, Devianz und Kriminalität im Staatssozialismus. Tschechoslowakei und DDR (1948/49-1989), Göttingen 2014; (z Rudolfem Kučerą) Deviance and Society. Perspectives on Crime in Central Europe 1800–1968. Střed/Centre. Czech Journal for Interdisciplinary Studies of Central Europe in the 19th and 20th Centuries 12 (2020), Heft 1; (z Rudolfem Kučerą) Kriminalität und Gesellschaft in Zentraleuropa (19./20. Jahrhundert). Bohemia 62 (2022), Heft 1 [w druku].

Serdecznie zapraszamy! 

prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza,

Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego - oddział w Poznaniu