Data publikacji w serwisie:

Posiedzenie Komisji Historycznej PTPN

Komisja Historyczna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

zaprasza na otwarte posiedzenie naukowe,

na którym referat pt.

"Od roczników do wielkich kronik. O rozwoju środkowoeuropejskiego dziejopisarstwa we wczesnym średniowieczu (zarys problemu)"

wygłosi

dr Adrien Quéret-Podesta

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Posiedzenie odbędzie się w poniedziałek 22 maja 2023 r.

o godz. 17.00 w Sali Posiedzeń PTPN

przy ul. Mielżyńskiego 27/29

Z wyrazami szacunku,

sekretarz KH PTPN

prof. UAM dr hab. Anna Kotłowska