Data publikacji w serwisie:

Posiedzenie Kolokwium Doktoranckiego przy Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Komisja Historyczna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zaprasza na  posiedzenie Kolokwium Doktoranckiego, na którym referat pt.

"Organoznawstwo historyczne a źródłoznawstwo i nauki pomocnicze historii"

wygłosi

mgr Adam Bigosiński

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UAM

Posiedzenie odbędzie się w środę 22 marca 2023 r.

o godz. 17.00 w Sali Posiedzeń PTPN

przy ul. Mielżyńskiego 27/29

Z wyrazami szacunku,

sekretarz KH PTPN

prof. UAM dr hab. Anna Kotłowska