Data publikacji w serwisie:

Polacy w Charkowie: historia osiągnięć w czasach bezpaństwowości Ojczyzny

Komisja Historyczna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

zaprasza na  otwarte posiedzenie naukowe,

na którym referat pt.

"Polacy w Charkowie: historia osiągnięć w czasach bezpaństwowości Ojczyzny"

wygłosi

prof. Lubow Żwanko

Państwowy Uniwersytet Biotechnologiczny w Charkowie, Ukraina

Posiedzenie odbędzie się w poniedziałek 28 listopada 2022 r.

o godz. 17.30 w Sali Posiedzeń PTPN

przy ul. Mielżyńskiego 27/29

Z wyrazami szacunku,

sekretarz KH PTPN

prof. UAM dr hab. Anna Kotłowska