Data publikacji w serwisie:

Obrona na wschodzie: zamki i arsenały Wielkiego Księstwa Litewskiego od XVI do początku XVIII wieku

Szanowni Państwo,

gości na naszym Wydziale laureat nagrody im. Lwa Sapiehy doktor Mikola Volkau. W związku z tym mam zaszczyt zaprosić Państwa na wykład pt. Obrona na wschodzie: zamki i arsenały Wielkiego Księstwa Litewskiego od XVI do początku XVIII wieku, który odbędzie się w dniu 30 stycznia 2024 roku o godz. 12:30 w sali 1.44 (parter) Collegium Historicum (w języku polskim).

Doktor Mikola Volkau wykształcenie wyższe zdobył na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym w Wilnie (2009) oraz Narodowej Akademii Nauk Białorusi (2010). Doktorat z zakresu historii obronił w 2016 roku na Narodowej Akademii Nauk Białorusi w Mińsku. Jego zainteresowania naukowe to m.in. historia architektury, urbanistyki, wojskowości i uzbrojenia Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XVIII wieku. W rożnych okresach żył i pracował w Berlinie, Mińsku, Halle, Krakowie, Sankt-Petersburgu, Warszawie i Wilnie. Jest autorem ponad 60 artykułów naukowych oraz 3 książek wydanych samodzielnie, 4 we współautorstwie w tym: „Артылерыя Нясвіжскага замка [Artyleria zamku Nieświeskiego]”, „Слуцк на старых планах [Słuck na starych planach]”, „Замкі і фартэцыі Радзівілаў набеларускіх землях у XVI – пачатку XVIII ст. [Zamki i fortece Radziwiłłow na ziemiach białoruskich w XVI – początku XVIII wieku]. Mikola Volkau w swojej karierze naukowej brał udział w rożnych stypendiach i stażach w Niemczech, Litwie i Polsce oraz zajmował się kuratorstwem wystaw, działalnością muzealną i był autorem katalogów.

Doktor Mikola Volkau w roku 2019 rozpoczął pracę nad habilitacją w Mińsku na temat „System obronny Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI – pocz. XVII wieku”. We wrześniu 2020 roku został zatrzymany podczas pokojowej demonstracji w Mińsku, po czym był zwolniony z uczelni i zmuszony do przerwania badań naukowych na Białorusi. W tym samym roku przeprowadził się do Polski i kontynuował prace nad badaniem teatrum wojennego i systemu komunikacji Wielkiego Księstwa Litewskiego w ramach programów stypendialnych.

Z wyrazami szacunku

dr Karol Kościelniak

Pracownia Historii Wojskowej

Wydział Historii UAM