Data publikacji w serwisie:

O wolności - Białoruś

Już w listopadzie na Wydziale Historii UAM odbędzie się dyskusja o Białorusi z przedstawicielami białoruskiej diaspory - pisarzami, badaczami, działaczami społecznymi i aktywnymi dziennikarzami Radia Wolna Europa/Radia Liberty w Pradze.
Wykłady odbędą się 28.11. 2023 r. w Auli im. G. Labudy w Coll. Historicum (po Radzie Dyscypliny). Otwarte dla wszystkich zainteresowanych - wykłady z tłumaczeniem symultanicznym.
Aleksander Łukaszuk, 28. 11. 2023, godz.12:30 – 14:00
Палітыка памяці і беларуская дакумэнтальная літаратура
Polityka pamięci i białoruska literatura dokumentalna
Siarhiej Naumczyk, 28. 11. 2023, godz. 14:15 – 15:45
Беларусь пачатку 90-х: чаму на зьменуIn камуністычнаму рэжыму не прыйшла дэмакратыя.
Białoruś na początku lat 90.: dlaczego demokracja nie zastąpiła reżimu komunistycznego.
Siarhiej Ablamejka,  28. 11. 2023, godz. 16:00 – 17:30
Палітычнае нараджэньне беларускай нацыянальнай ідэі ў ХІХ ст. (Канстанцін Каліноўскі)
Polityczne narodziny białoruskiej idei narodowej w XIX wieku. (Konstantyn Kalinowski)
Projekt jest finansowany przez Centrum Mieroszewskiego.

Aleksander Łukaszuk (Аляксандар Лукашук) – białoruski dziennikarz, publicysta i tłumacz. W latach 1990-1992 był redaktorem naczelnym wydawnictwa „Białoruś”. Od 1993 w Radiu Liberty, od 1999 - dyrektor białoruskiego serwisu Radia Liberty. W latach 2004-2005 był dyrektorem Radia „Wolny Afganistan”, w latach 2007-2008 pełnił obowiązki redaktora naczelnego Radia Liberty/Radia Wolna Europa. Stypendysta Instytutu Hoovera (Uniwersytet Stanforda, Kalifornia, 2000). Jeden z założycieli „Мартыралёгу Беларусі”. W latach 1990 - 1995 — członek Komisji Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji ds. praw ofiar represji politycznych.

Publikacje: «Здзек» (1988), «Філістовіч. Вяртанне нацыяналіста» (1997), «За кіпучай чэкісцкай работай» (1997), «У фіялетавай ночы вугал крыла» (1999), «Прыгоды АРА ў Беларусі» (2005), «След матылька: Освальд у Менску» (2011), «Зкімбы-зымбы» (2013).

Siarhiej Naumczyk (Сяргей Навумчык) - białoruski dziennikarz i polityk. W latach 1990- 1996 - zastępca Rady Najwyższej Białorusi, koordynator opozycji parlamentarnej Białoruskiego Frontu Ludowego, członek Komisji Konstytucyjnej i parlamentarnej komisji ds. mediów i praw człowieka. Kierował agencją informacyjną „Pavet”. Brał udział w strajku głodowym członków Opozycyjnego Białoruskiego Frontu Ludowego w proteście przeciwko zainicjowanemu przez prezydenta Łukaszenkę referendum w sprawie zmiany symboli państwowych, zniesienia statusu języka białoruskiego jako jedynego języka państwowego, prawa prezydenta do rozwiązania parlamentu i integracji z Rosją. W 1996 wyemigrował z Białorusi. W sierpniu 1996 roku otrzymał azyl polityczny w Stanach Zjednoczonych. Wiceprzewodniczący Rady BPR (od 1997). Członek białoruskiego PEN Center. W Radiu Liberty od 1990 roku.

Publikacje: Навумчык С. Сем гадоў Адраджэньня, альбо фрагмэнты найноўшай беларускай гісторыі (1988–1995). — Варшава: «Беларускія ведамасьці», 2006.

Siarhiej Ablamejka (Сяргей Абламейка) - białoruski dziennikarz, pisarz, doktor nauk historycznych. Od 1990 roku korespondent „Radia Liberty” w Mińsku. Od 1995 roku mieszka w Pradze i pracuje w „Radiu Liberty”. Pracował w Białoruskim Państwowym Muzeum Architektury i Życia Ludowego oraz w Narodowym Centrum Naukowo-Badawczym im. Franciszki Skaryny. Był działaczem Talaki i innych nieformalnych stowarzyszeń młodzieżowych. W 1990 roku został jednym z twórców pisma „Unia” i zainicjował odnowę Kościoła greckokatolickiego na Białorusi.

Publikacje: Мой Картаген. — Радыё Свабодная Эўропа / Радыё Свабода, 2015; Дом літаратара. — Мінск: Галіяфы; Нечаканы Скарына. — Радыё Свабодная Эўропа/ Радыё Свабода, 2018. Каліноўскі і палітычнае нараджэньне Беларусі. — 2-е выд., дап.. — Радыё Свабодная Эўропа / Радыё Свабода, 2020; Невядомы Менск. Гісторыя зьнікненьня. Кніга першая. — Радыё Свабодная Эўропа / Радыё Свабода, 2021.